Nácvik streľby pri sťažených svetelných a klimatických podmienkach

Nácvik streľby pri sťažených svetelných a klimatických podmienkach

Dňa 29.1. členovia Prvého prešovského športového streleckého klubu zorganizovali nácvik streľby za sťažených svetelných podmienok. Ukázalo sa, že vďaka aktuálnemu počasiu pribudli aj sťažené klimatické podmienky.

Prológ

Organizátori sa na strelnici Pod Bikošom stretli okolo 15:00 a pripravili jednoduchú situáciu s dvoma vertikálnymi a jedným horizontálnym krytom. Taktiež na zmiernenie pocitu chladu pripravili vykurovacie teleso v podobe starého plechového sudu a dreva. Cieľom nebola súťaž, kto situáciu lepšie a rýchlejšie vyrieši, ale vyskúšanie si streľby v tme a manipuláciu so svietidlom, prípadne s niekoľkými druhmi svietidiel. Každý účastník bol dopredu informovaný, aby si priniesol svietidlo. Väčšina si priniesla menšie ručné svietidlo, niektorí aj podvesné svietidlo, dokonca aj v kombinácii s laserom.

 

Svietidlo sem, svietidlo tam

Po úvodnom briefingu, zameranom hlavne na bezpečnosť, bolo stanovené poradie, v ktorom budú strelci strieľať. V priebehu briefingu sa potichu zniesla tma a teplota vzduch začala nenápadne klesať ku konečným príjemným -12 stupňom Celsia. Kedže Mesiac sa neunúval ukázať, tma bola skutočne riadna, tých pár mihotavých hviezdičiek a malý ohník udržiavaný vo vnútri plechového sudu, nemali šancu osvetliť strelnicu.

V prvom kole si strelci vyskúšali výbavu, ktorú si priniesli na strelnicu. Po odstrieľaní prvého kola bolo zjavné, že strelci, ktorí majú svietidlá podvesené pod zbraňou, mali nespornú vyhodu v ľahšej manipulácii so zbraňou, rýchlejšej streľbe a prebíjaní. Ručné svietidlá majú zase výhodu, že cieľ síce vidí svetlo, ale pozícia svietidla sa nemusí nutne zhodovať s pozíciou zbrane a strelca.

Po úspešnom odstrieľaní prvého kola si každý mohol vyskúšať aj streľbu s iným druhom svietidla. Podvesné svietidlá sa bez problémov požičiavali a vracali naspäť majiteľom. Drvivá väčšina strelcov si situáciu prešla niekoľkokrát a opravovali zvyky, respektíve techniky, ktoré sa ukázali ako nevyhovujúce.

Mnoho strelcov s ručnými svietidlami zistilo, že pri určitom úchope sa treba viac vykloniť z ľavej strany krytu, aby svetlo dopadlo do cielovej plochy, nie len na bariéru. Ďalšie zistenie bolo, že svetlo má blbý zvyk, odraziť sa od bariéry naspäť k stelcovi, čo mu sťažuje videnie cieľa. Svietidlo s kombináciou laseru je tiež zaujímavá pomôcka, ktorá pomáha rýchlejšej streľbe, avšak množstvo dymu po výstrele krásne odhalilo smer laserového lúča na niekoľko metrov. Bolo zaujímavé sledovať jednotlivých strelcov a ich reakcie na získané skúsenosti a porovnanie teoretických vedomostí s praktickými skúsenosťami. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že je lepšie si to aspoň raz skúsiť na ostro, so strelivom, za sťažených svetelných podmienok ako, stokrát skúšať na sucho.

Slovo na záver

Záverom musím povedať, že je veľmi málo príležitostí si vyskúšať streľbu v takto náročných, sťažených svetelných podmienkach. Vzhľadom k tejto skutočnosti, išlo o skutočne výbornú skúsenosť. Komentáre a reakcie prítomných strelcov boli kladné a všetci zúčastnení boli vďační za túto možnosť.

Organizátorom patrí veľká pochvala za organizáciu a obdiv za ochotu ísť do rizika možného úrazu. Predsa len, vymrznutí strelci so skrehnutými rukami v tme a zasneženom teréne, riziko stúpa. Tak isto patrý veľká vďaka zúčastneným strelcom za príkladnú disciplínu a obozretnosť pri manipulácii so zbraňou.

Milan

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *